Nevzdávej to!

Vede mne utrpení dále od Boha, anebo k Bohu blíž?

Začátek tohoto žalmu vypadá velmi povzbudivě, zvoláním o Boží dobrotě. Znění tohoto žalmu nám však prozrazuje, že k tomuto vyznání nedospěl žalmista hned, ale po nesnadném zápasu. Rozhlíží se okolo sebe a vidí ostatní lidi, kteří si spokojeně žijí, nic je netrápí, mají se lépe, přestože s Bohem nepočítají, anebo se mu dokonce vysmívají. A on? - prožívá těžkosti života. To ho vede až k myšlenkám opustit Boží cestu, přestat usilovat o ryzí srdce. Ale přesto to nevzdal. Vedlo ho k tomu setkání s Bohem, kde rozpoznal jaký je cíl jejich životů a jeho života. Snadná cesta nemusí vést k dobrému cíli. Proto i když se v jeho situaci nic nemění, jeho tělo i srdce chřadne, Bůh je pro něj ten, kdo udává směr jeho cesty. On jej vede podle svého rozhodnutí, on jej také jednou uvede do své slávy, do dobrého cíle.  

Pane, otevírej mé oči, ať vidím to, kam spějí moje cesty a kam vede cesta tvá.“

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.