11Hospodine, ukaž mi svou cestu, budu žít podle tvé pravdy, soustřeď mou mysl na bázeň tvého jména.Dej mi směr Bože

O co prosíme v těžkých chvílích?

Žalmy snad nejvíce z biblických textů svojí poetikou a svými emocemi reflektují rozmanitou cestu našeho života. Vrcholky i údolí, chvíle radosti i naplnění a taktéž chvíle bolesti, ztrát a těžkostí. Tento žalm je písní, která zaznívá z údolí. Smiluj se nade mnou, Panovníku! Jsem na dně. V den svého soužení tě volám. David - bojovník, umělec a nakonec i král - pláče.

Všech 17 veršů tohoto žalmu je neskutečně bohatých, David líčí Hospodinův charakter, 7 x používá jméno Adonai (v ekumenickém překladu Panovník) a prosí za několik věcí. Zaměřme se teď na jedinou z jeho proseb:  „Soustřeď mou mysl na bázeň tvého jména“. Není to pro naší dnešní dobu to nejdůležitější? V naší zahlcenosti, roztěkanosti a rychlém životním tempu? Soustřeď mou mysl, abych věděl, kdo jsi, abych mohl mít bázeň - správný postoj, potom mohu jednat celým srdcem a mou odpovědí bude chvála.

Soustřeď mojí mysl, Bože, ať jsem v údolí nebo na vrcholu. Soustřeď mou mysl na bázeň tvého jména. Když ty jsi na svém místě, pak všechno ostatní začíná dávat smysl. Prosím, ukaž mi svou cestu. Potřebuji tě.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.