Radost z Hospodina

Za co mohu vzdávat Hospodinu chválu?

Text Žalmu 92 překypuje radostí. Žalmista se nemusí ke chvalozpěvu nutit, chvála Hospodinu z něj spontánně tryská. Zrána i v noci využívá vše, co je mu dostupné, nejrůznější hudební nástroje, aby vyjádřil, co pro něj Bůh znamená. Taková chvála může spontánně povstávat pouze v srdci, které je upevněné milostí. Žalmista zpívá z hloubi osobního, důvěrného obecenství se svým Bohem.

Jako křesťané někdy podléháme dojmu, že takovou chválu je možné Hospodinu vzdávat pouze tehdy, kdy se nám výjimečně daří, kráčíme životem po umetené, bezproblémové cestě bez jediného mráčku na obzoru. To je však nerealistické očekávání, i tento žalm připomíná existenci nepřátel, pachatelů ničemností a těch, kdo na žalmistu sočí. Žalmista ví o jejich existenci, nepřipustí však, aby narušili jeho blízký, oddaný vztah s Bohem.

Pane, děkuji, že důvody žalmistovy radosti z Tebe jsou i mými důvody k radosti. Prosím, uč mě vyjadřovat Ti chválu a vděčnost mým vlastním, osobitým způsobem. I já Ti chci vzdávat chválu, protože jsi dobrý.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.